Idiomas

  • DURACIÓN TOTAL: 180 horas
  • HORAS TELEFORMACIÓN: 90 horas
  • 420 Hasta 100% bonificable
  • DURACIÓN TOTAL: 420 horas
  • HORAS TELEFORMACIÓN: 210 horas
  • 600 Hasta 100% bonificable
  • DURACIÓN TOTAL: 90 horas
  • HORAS TELEFORMACIÓN: 56 horas
  • 420 Hasta 100% bonificable
Soporte Técnico FORMACIÓN CONTINUA
Soporte Técnico FORMACIÓN CONTINUA